Stowarzyszenie

Jeśli chcesz brać udział w działalności Stowarzyszenia Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus” wypełnij i prześlij lub dostarcz Deklarację Członkowską do siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus”
Fiałkowo 1

62-070 Dopiewo

Przed podpisaniem Deklaracji Członkowskiej zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia.